grafik-1

Elevforening

Elevforeningen – Din livline til et fantastisk efterskoleophold.

At være på efterskole og leve sammen i et helt år sætter sine spor. Man knytter sig til sine kammerater på en helt speciel måde. Det sammenhold man har fået gennem sine efterskoleår gør, at Blåkilde Efterskole også har en plads hos eleverne, efter deres efterskoleophold er forbi. Derfor har skolen sin egen Elevforening. Elevforeningen består af tidligere elever, som ønsker at bevare kontakten til Blåkilde. Elevforeningens bestyrelse består af en gruppe elever, der i samarbejde med skolens forstander, Henning Kristensen, har to store ansvarsområder: Årsskriftet, samt planlægning og gennemførsel af det årlige elevstævne.

Det er gennem kontingentet til elevforeningen, at skolens årsskrift finansieres. Bestyrelsens største arbejdsopgave er planlægning af elevstævnet. Det er bestyrelsen, der udarbejder stævnets program, kontakter talere og evaluere stævnet fra år til år.

 

Bliv medlem!
Som medlem af elevforeningen modtager man årsskriftet. Medlemskab koster næste år kr. 120,-
Det er vigtigt for skolen, at tidligere elever holder kontakten til skolen og hinanden gennem elevforeningen.
 Meddel skolens sekretær Else Bloch (97371163), at du ønsker at blive medlem. Det er også til Else Bloch, du skal meddele hvis du skifter adresse.