Undervisning

Medborgerskab

På Blåkilde bliver du klar til at blive borger i et globalt samfund.
Det er en menneskelig udfordring at starte på en efterskole. Kerneudfordringen er at få skabt et fællesskab, hvor ”forskelligheden” har ret til udfoldelse og den enkelte er forpligtet på det fælles. I praksis betyder det, at vi arbejder målrettet med fællesskabet og den enkeltes mangfoldige personlige udvikling. Faget Medborgerskab og kontaktlærerfunktionen er de redskaber, hvormed vi sikrer en kontinuerlig udvikling.

Formålet med Medborgerskab er at have fokus på og arbejde med det at bo sammen, at arbejde sammen, at tage ansvar for sig selv og hinanden, at få en forståelse for demokrati, spørgsmål som ”hvad er et godt liv?”, ”hvordan og hvorfor er vi forskellige?” og forståelse og viden om Blåkildes historie og værdigrundlag.
De faste møder ligger umiddelbart efter rådsmøde hver tirsdag, og vil være en vekselvirkning mellem gangmøder, fællesmøder og kontaktgruppemøder.
Møderne er demokratisk bindeled mellem lærere/elever og elev/elev, samtidig med at møderne skal være informative. At skabe åbenhed og ansvarlighed om beslutninger og demokratiet på Blåkilde.

Jeg har fået meget mere selvtillid og jeg har rykket mig meget fremad i den faglige linje.

Mike Bjerregaard

Lærerne på Blåkilde har tid til at se én i øjenhøjde og hjælpe én lige der, hvor man er.

Rebekka Poulsen

Kontaktgruppe

Eleverne på skolen opdeles i kontaktgrupper bestående af 9-13 elever fra samme klasse med én af klassens lærere tilknyttet gruppen. Læreren har særligt ansvar for sine kontakt-elevers trivsel og har den primære kontakt til kontaktelevernes hjem.

Gruppen samles cirka en gang ugentligt, hvor forskellige ting diskuteres og planlægges. Et par gange i løbet af året er gruppen på besøg i kontaktlærerens hjem, er på tur sammen, har ansvaret for en weekend på skolen m.m.

Kontaktgruppen er tænkt som en slags basisgruppe for eleven, der især i den første tid gerne skulle være med til at give større tryghed og overskuelighed. En sikker ‘base’.

Skolevejledning

Formålet med skolevejledningen og Undervisningen i Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering på Blåkilde Efterskole er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien i at gennemføre en uddannelse.

Undervisning i forskellige emner og praktiske aktiviteter, som f.eks. præsentationsbesøg, praktik og brobygning skal give eleven et godt grundlag til at træffe et uddannelsesvalg og senere et erhvervsvalg.

Personlig vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger, og derigennem kan udarbejde en personlig uddannelsesplan.

Book rundvisning

 

Vi vil med glæde vise dig rundt på Blåkilde Efterskole!

 

Book en tid

Skjul dette vindue