Mobbepolitik

Mobbepolitik på Blåkilde Efterskole – Blåkilde Efterskole tager mobning alvorligt og har udarbejdet mobbepolitik for vores elever.

Forebyggelse af mobning

For at alle elever får det bedst mulige år på Blåkilde Efterskole er vi opmærksomme på at fjerne mobning gennem forebyggelse og information.

Hvad er mobning?

Det kan være svært at skelne mobning fra såkaldte almindelige konflikter og uvenskab. Det er mobning, når en elev gentagne gange bliver udsat for negative handlinger (fx skub, væmmelige kommentarer på sociale medier, udelukkelse mm) fra en eller flere andre elever. Det er mobning, når parterne i en konflikt ikke er jævnbyrdige, men den ene part er svagere og bliver krænket.

Hvordan vi arbejder med forebygning af mobning

Mobning forebygges bl.a. ved at eleverne kender hinanden godt på kryds og tværs af køn, alder og baggrund. Princippet er, at den enkelte elev præsenteres for mange forskellige delgrupper af flokken. Derfor har vi både klasser, kontaktgrupper og værelsesfællesskaber, som eleven bliver placeret i, og derfor holder vi fast i at have faste pladser i spisesalen, der skifter hen over året.

Blåkilde Efterskoles slogan er: ”En efterskole for alle”. Det forsøger vi at leve op til ved at italesætte mangfoldighed som noget positivt og udviklende. I begyndelsen af året arbejder vi meget med trivsel generelt, herunder arbejder vi med at definere mobning og tale om, hvad mobning gør ved den enkelte, hvilke erfaringer eleverne medbringer angående mobning og hvad kan vi gøre for at forebygge mobning. Efterfølgende har vi en faget Medborgerskab en gang om ugen som fortrinsvis handler om spændingsfeltet mellem det fælles og de forpligtigelser der ligger heri – samt den enkeltes ret til at være sig selv.  Tre gange om året afholder vi trivselssamtaler med den enkelte elev som skal være med til at sikre at alle elever bliver hørt og set.

Hvad gør du?
Hvis du observerer mobning, skal du fortælle det til en af skolens lærere. Det gælder uanset, om det er dig selv eller en anden, det er gået ud over. Når man fortæller om mobning til lærerne, er man en god og ansvarlig kammerat.

Hvad gør vi?

  • Konflikter mellem elever kan opstå, men det er vores forpligtelse at opdage og tage hånd om konflikter, der udvikler sig til mobning.
  • Vagtlæreren: Allerede mistanker om mobning videreformidles og deles på lærerværelset, så et evt. mønster opdages.
  • Kontaktlæreren: Hvis kontaktlæreren får indsigt i tidligere mobbeerfaringer via eleven selv eller forældrene, sætter han/hun forhøjet beredskab ind. Har vi konkret mistanke om mobning, har kontaktlæreren ansvaret for at bringe det videre til lærerværelset og skoleledelsen.
  • Forældre: Vi ser forældrene som en stor ressource i elevens liv, og ved mobning eller mistanke herom samarbejder vi tæt med forældrene, hvad enten eleven er offer eller krænker. I begge tilfælde har den unge bl.a. brug for, at de voksne står sammen og tydeligt markerer, hvad der er OK opførsel, og hvad der ikke er. Det betyder, at kontaktgruppelærer og ledelse vurderer, hvornår og hvordan forældrene skal kontaktes. Når det sker, er eleven allerede på forhånd orienteret herom.
  • Elever:  Ved mobning afholder vi (normalt kontaktlæreren, om nødvendigt sammen med ledelsen) samtaler med eleverne, både offer og krænker. Der kan fx iværksættes aftaler/kontrakter, der sætter rammer for samvær mellem offer og krænker eller aftales ugentlig opfølgning via samtale.

Book rundvisning

 

Vi vil med glæde vise dig rundt på Blåkilde Efterskole!

 

Book en tid

Skjul dette vindue