grafik-1

10. Borgerskabsfag

 

På Blåkilde Efterskole har vi et fag der hedder Medborgerskab. Det handeler om alt det, der ligger imelem det, at enhver har lov til at være den, man er—og på samme tid er en del af det ”fælles” på efterskolen. Faget retter sig primært ”indad” mod dig og det fællesskab, som du er en del af under opholdet. Det er livsoplysning, der retter sig mod personlig udvikling og værdier i hverdagen. Medborgerskab er et møde i kontaktgruppen, i klassen eller fælles og er obligatorisk for alle elever.

Vælg et af tre borgerskabsfag

De tre næste borgerskabsfag handler om at være på vej mod noget. 10. årgang er det sidste år i grundskolen, og det er tid til at forberede sig mod ungdomsuddannelserne. At forberede sig på et liv efter efterskolen. Nedenstående fag er folkelig oplysning, og vi holder os for øje, at det skal handle ligeværdigt om det helt nære liv ”her og nu”, og om det globale og fremtidige liv, som vi kun kan ane. Det er folkelig oplysning vi vil – først og sidst i dette fag.

Vi tilrettelægger faget mod at eleverne skal modnes til et liv som Med-borger i samfundet udenfor skolen. Det er i løbet af 10. klasse, at man begynder at vælge i hvilken retning man vil gå i livet. Man skal lære sig selv så godt at kende, at man kan tage stilling til, hvilken ungdomsuddannelse man vil vælge efter 10. klasse – og være godt forberedt herpå.

Samfundsborger

Her bliver verden vendt på hovedet. Du skal prøve at give nogle svar på højaktuelle problemer i verden. Vi går hinanden på klingen og spørger hvorfor og hvordan? Kan naturen, mennesket, kulturen og en kritisk debat give meningsfulde svar?

Her arbejdes der med at højne refleksionerne og samtidig få en grundviden inden for samfundsfaglige, globale og naturfaglige problemstillinger. Der vil i høj grad blive arbejdet tværfagligt og emneorienteret.

Emner: Politik, miljø, demokrati, internationalt og national politik, ytringsfrihed, mediernes indflydelse, sociologi, økonomi, globalt udsyn, arkitektur og innovation.

Innovativ Erhvervsborger

Undervisningen tilrettelægges således, at teoretisk viden kobles sammen med praktiske/håndværksmæssige opgaver eller erhvervsrettede problemstillinger. Der bliver besøg udefra, og vi tager på ture ”ud af huset”, bl.a. til relevante erhvervs- og uddannelsessteder som fx børnehaver og værksteder.

Vi arbejder emneorienteret med story-lines og projekter, der sætter fokus på fritidsliv, uddannelser, privatøkonomi, at være på en arbejdsplads osv. Klasseundervisning og værkstedsundervisning går hånd i hånd.

Verdensborger

Vær opmærksom på at der en egenbetaling på 8.000 kr.

Se mere om IND I EN anden verden

Faget er knyttet til vores Indiens rejse – så hvis du ønsker at komme med til Indien, er det ”Verdensborger” du skal vælge.

Drømmer du om at opleve verden og møde mennesker, som er helt anderledes end dig selv, så har du i faget ”verdensborger” chancen for at blive klogere på kultur og samfundsforhold i andre lande.

Da faget er forberedende til Indiensrejsen, er der selvfølgelig særlig fokus på Indiens historie, kultur, geografi, økonomi, samfundsforhold og religiøsitet. Undervisningen skal gøre dig i stand til at færdes sikkert i Indien og give mod på at rejse ud i verden. Undervisningen vil være projektorienteret, vi laver indsamlinger til fordel for vores samarbejdspartnere og du skal efter rejsen formidle din viden og dine oplevelser til andre.

Tilmelding til Elevstævne

 

Her kan du tilmelde dig elevstævnet den 25. maj

 

Tilmeld dig her

Skjul dette vindue