Årsplan

På Blåkilde Efterskole skal alle elever:

Udfylde en personlig uddannelsesbog som grundlag for vejledningssamtaler med elevens skolevejleder. Uddannelsesbogen afspejler elevens drømme, interesser og mere konkrete planer for fremtiden.

Udarbejde en uddannelsesplan, som medsendes til den ønskede ungdomsuddannelse.

Erhverve kendskab til uddannelsessystemet med fokus på ungdomsuddannelserne. Dette sker for 9. klasses vedkommende gennem besøg fra ungdomsuddannelserne, projektarbejde og udarbejdelse af en uddannelsesmesse. For 10. klasse sker det gennem brobygningsforløbet samt gennem samtaler med vejlederen og deltagelse i ”Åbent Hus-arrangementer”.

Undervises i brug af informationssøgning på Internettet. Her bruges primært Uddannelsesguiden: www.ug.dk samt de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider.

Tilbydes ekstra vejledningssamtaler ved stor usikkerhed om elevens fremtid.

Vejledes i ansøgningsprocedure i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse. Ansøgningen foregår via www.optagelse.dk

Gennemføre en uges erhvervspraktik (obligatorisk for 9. klasse, tilbud i 10. klasse). Erhvervspraktikken gennemføres i skolens nærområde og aftales af skolevejlederen. Eleverne kan ønske op til 3 forskellige jobfunktioner. Der kan aftales ekstra praktik, hvis det vil være til gavn for den enkelte elev.

I 10. klasse skal alle elever:
Udarbejde Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.

Deltage i 1 uges brobygning på ungdomsuddannelser i skolens nærområde. Oversigt over mulige brobygningsforløb findes på www.brobygning.net

 

Se årsplanen for skoleåret 2023/2024

Book rundvisning

 

Vi vil med glæde vise dig rundt på Blåkilde Efterskole!

 

Book en tid

Skjul dette vindue