Brobygning / Praktik

Brobygning er obligatorisk for alle 10. klasser i 5 skoledage.

Brobygningen skal foregå til 2 forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal have et erhvervsrettet formål som f.eks. HTX eller HHX og erhvervsskolernes 12 indgange (EUD).
Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner i lokalområdet, der tilbyder både erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser.
Tilmeldingen til brobygning er obligatorisk og bindende og foregår via Uddannelsesplanen inden 15. marts på elevens nuværende skole.
Eleven skal her udelukkende tage stilling til hvilke overordnede ungdomsuddannelser, der kunne være interessante at opnå kendskab til i forhold til fremtidsønsker efter 10. klasse på Blåkilde Efterskole.
Bemærk at Brobygningen foregår i skolens nærområde og at der derfor ikke vil være mulighed for at ”brobygge” til uddannelsesinstitutioner i dit eget nærområde.

Se muligheder på www.brobygning.net
Brobygningen vil foregå i uge 46. Den foregår i samarbejde med UU-Center Ringkøbing Fjord.

9.kl. er i samme periode i erhvervs-praktik.

Book rundvisning

 

Vi vil med glæde vise dig rundt på Blåkilde Efterskole!

 

Book en tid

Skjul dette vindue