Skolevejledning

Formålet med skolevejledningen og Undervisningen i Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering på Blåkilde Efterskole er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien i at gennemføre en uddannelse.

Undervisning i forskellige emner og praktiske aktiviteter, som f.eks. præsentationsbesøg, praktik og brobygning skal give eleven et godt grundlag til at træffe et uddannelsesvalg og senere et erhvervsvalg.

Personlig vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger, og derigennem kan udarbejde en personlig uddannelsesplan.